התפתחות החיל

קצת היסטוריה...

לפני קום המדינה- הוקמה יחידה עברית להובלה (יע"ל) שנלחמה לצד הצבא הבריטי במלה"ע השנייה, בהמשך סייעה בהבאת יהודי "שארית הפליטה" לארץ.
1943- טביעת האוניה "ארינפורה" לאחר הפצצתה ע"י חיל האוויר הגרמני, 140 חיילי פלוגת הובלה 462 נהרגו בעת המשימה להבאת ניצולי שואה ממלטה לישראל.
1948- בהקמת צה"ל, אורגן המערך הלוגיסטי בחמישה שירותים:
ציוד והספקה, תחבורה, אחסון, חימוש והשירות הווטרינרי.

1949- בתום מלחמת העצמאות אורגנו השירותים הלוגיסטיים ב-3 חילות:
חיל ההספקה וההובלה, חיל החימוש והציד וחיל הטכנאים.

1966- הקמת תשעה מרכזים לוגיסטיים בכפיפות ישירה למטכ"ל, אגף האספקה (אג"א) ובסמכות מקצועית של החילות הלוגיסטיים.
1970- הקמת אגד תחזוקה בכל אוגדה מתמרנת, שכלל גדודי הספקה, רפואה, חימוש ויחידות תמיכה נוספות.
1975- בראשון לנובמבר הוקם חיל התחזוקה כחלק מהפקת הלקחים של מלחמת יום כיפור.
1999- הקמת היחידה טכנו לוגיסטית ומעבר המחלקה הטכנית ממקחת"ר ליחט"ל.
2003- מעבר ללוגיסטיקה מרחבית והקמת האלמ"רים בכפיפות לפיקודים המרחביים.
2003- שינוי שם החיל- מחיל התחזוקה לחיל הלוגיסטיקה.
2006- מעבר חיל הלוגיסטיקה מאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל) לזרוע היבשה.
2008- חזרת חיל הלוגיסטיקה לאט"ל.
2008-2009- גיבוש תפיסה לוגיסטית חדשה והטמעתה בצה"ל.

 

 

גלגולו של חיל הלוגיסטיקה

1948

הקמת אג"א ובו שירותי ציוד, הספקה, דלק והובלה

1949

הקמת חיל ההספקה וההובלה

1950

הקמת בה"ד 6

1951

פיצול חיל ההספקה וחיל ההובלה לשני חילות נפרדים

1953

שילוב החילות בחזרה לחיל ההספקה

1954

חיל ההספקה מקים את היחידה 609 להספקה בהיטס

1966

הקמת מרכזים לוגיסטיים: הובלה, מזון, ציוד ודלק.

1969

הקמת אגדי התחזוקה

1971

הקמת מרכז הבינוי

1975

הקמת חיל התחזוקה

1985

פתיחת מסלול יעודי לקצונה בחת"ק

1989

פתיחת מסלול לימודי לוגיסטיקה לתואר ראשון באוניברסיטת "בר-אילן"

 

1990

פתיחת מסלול עתודה בחיל

1990

חניכת אתר ההנצחה לחללי החיל בחדיד

1997

השקת בול הנצחה לחללי החיל

2002

הקמת המרכז לאימונים לוגיסטיים

2003

"חיל התחזוקה" הופך ל"חיל הלוגיסטיקה"

2003

פירוק אגדי תחזוקה והקמת האלמ"רים

2006

חיל הלוגיסטיקה עובר לזרוע היבשה

2008

חיל הלוגיסטיקה חוזר לאט"ל

גלגולו של סמל חיל הלוגיסטיקה

סמל נוסף